Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết?

Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết

Đồng hóa
_ Tổng hợp chất đặt trưng
_Tích lũy năng lượng ở các liên kết hóa họcTiêu hóa

_ Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu…

Dị hóa

_ Phân gải chất đặc trưng thành chất đơn giản

_ Bẻ gẫy liên kết hóa học giải phóng năng lượng

Bài tiết

_ Thải các sản phẩm phân hủy và sản phẩm thừa ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2.

_ Xảy ra ở tế bào _ Xảy ra ở các cơ quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *